Un País e unha cultura

A idea de Galicia nos nosos escritores / discurso lido [...] por D. Francisco Fernández del Riego e resposta de D. Ricardo Carballo Calero

INFO:

Amigos durante máis de corenta anos, Carvalho é o electo para responder o discurso de ingreso de Francisco Fernández del Riego na RAG.

Este sítio web utiliza 'cookies' próprias e de outrem. Ao premir aceitar, concordas com isto.