Teatro completo

INFO:

Segunda compilación da súa obra dramática. Ás catro pezas publicadas anteriormente son engadidas catro novas. Foron escritas entre 1935 e 1980 e están ordenadas no volume cronoloxicamente:

  • O fillo: acción dramática en dous actos, o segundo dividido en dous cadros
  • Isabel : comedia en tres actos,
  • A sombra de Orfeu: comedia en tres actos,
  • Farsa das zocas,
  • A árbore: auto en tres esceas e un epílogo-prólogo,
  • O redondel (Li Hsing-Tao): adaptación e versión galega nun acto para teatro infantil,
    Auto do prisioneiro,
  • Os xefes: drama en tres actos.
Este sítio web utiliza 'cookies' próprias e de outrem. Ao premir aceitar, concordas com isto.