Gramática elemental del gallego común

INFO:

Reeditada até en sete ocasións, esta gramática viña encher o espazo que os intelectuais galeguistas detectaban no camiño da normalización do galego.

Este sítio web utiliza 'cookies' próprias e de outrem. Ao premir aceitar, concordas com isto.