Eu desexaria unhas primaveras nas que florescese sen receios a unidade e variedade do noso idioma e da nosa cultura

“Conversas en Compostela con Carballo Calero” ( M.A. Fernán Vello/ F. Pillado Mayor. Sotelo Blanco Edicións, Barcelona, 1986, p.254

Este sítio web utiliza 'cookies' próprias e de outrem. Ao premir aceitar, concordas com isto.