Cantigas de amigo e outros poemas: (1980-1985)

INFO:

Ilustrado por Felipe Criado neste volume ordénanse textos producidos entre 1980 e 1985, inéditos case todos. Os máis relevantes son modernas cantigas de amigo, postas en boca de mulleres de hoxe, que viven as realidades do noso tempo. Outros poemas evocan figuras históricas ou mitos literarios, que constitúen meditacións sobre vivencias persoais ou colectivas.

Este sítio web utiliza 'cookies' próprias e de outrem. Ao premir aceitar, concordas com isto.