Para min, como para muitos outros escritores, a literatura, a criazón literária, mais que comunicazón co próximo, é comunicazón comigo mesmo

Conversas en Compostela con Carballo Calero ( M.A. Fernán Vello/ F. Pillado Mayor. Sotelo Blanco Edicións, Barcelona, 1986, p. 109

Este sítio web utiliza 'cookies' próprias e de outrem. Ao premir aceitar, concordas com isto.