Todos os homes da miña idade fomos marcados con maior ou menor profundidade polos acontecimentos da Guerra Civil

Conversas en Compostela con Carballo Calero ( M.A. Fernán Vello/ F. Pillado Mayor. Sotelo Blanco Edicións, Barcelona, 1986, p. 90

Este sítio web utiliza 'cookies' próprias e de outrem. Ao premir aceitar, concordas com isto.