Para min o fundamental de Rosalia é o valor con que explora a vida, con que considera o mundo e con que expresa as suas impresións sobre ese mundo

Conversas en Compostela con Carballo Calero ( M.A. Fernán Vello/ F. Pillado Mayor. Sotelo Blanco Edicións, Barcelona, 1986, p. 188

Este sítio web utiliza 'cookies' próprias e de outrem. Ao premir aceitar, concordas com isto.