O meu galeguismo forxouse na convivencia cos galeguistas do Seminário de Estudos

Conversas en Compostela con Carballo Calero ( M.A. Fernán Vello/ F. Pillado Mayor. Sotelo Blanco Edicións, Barcelona, 1986, p. 60.

Este sítio web utiliza 'cookies' próprias e de outrem. Ao premir aceitar, concordas com isto.